Album Pada Suatu Ketika

Demokrasi

21,089 Views

G: Guru, M: Murid

G: Duh bocah ayu tutwuria lagu kang mau
M: Kawulo nuwun punopo kang mekaten
G: E lha… lha kok beda
M: Pundi to kang benten
G: Bedane swarane pungkase kowe ora ngene

G: Coba baleni nulad lagu kang mau kae
M :Kawula nuwun punapa kang mekaten
G: Ee.. Lha mekso beda
M: Pundi to pundi to ingkang taksih benten
G: Bedane pungkasane kowe ora ngene

G: Sepisan baleni lagu kang pungkasan
M: Kawula nuwun punapa kang ngaten
G: E tobil jebule kowe mekso beda
M: Kawula nuwun ingkang benten sinten
G: Sliramu kang beda…

Koor: Hip ho! Ha hip ho! Hip ho! Ha hip ho!

Solo.
G: E… lha kae neng awang-awang keh mega-mega
Yen… tak sawang beda-beda swara ora ala malah becik
Nadyan kowe beda
Kula nyuwun duka
Ora uasah nyuwun duka…

G: Duh bocah bagus tutwuria lagu kang mau
M: Kawulo nuwun punopo kang mekaten
G: E lha… lha kok beda
M: Pundi to kang benten
G: Bedane swarane pungkase kowe ora ngene

G: Coba baleni nulad lagu kang mau kae
M :Kawula nuwun punapa kang mekaten
G: Ee.. Lha mekso beda
M: Pundi to pundi to ingkang taksih benten
G: Bedane pungkasane kowe ora ngene

G: Sepisan baleni lagu kang pungkasan
M: Kawula nuwun punapa kang ngaten
G: E tobil jebule kowe mekso beda
M: Kawula nuwun ingkang benten sinten
G: Sliramu kang beda…